Dopravní psycholog Kateřina Kalischová

Akreditovaná pracoviště

Všechna naše pracoviště disponují akreditací Ministerstva dopravy, která je nutná k provádění dopravně psychologických vyšetření řidičů.

Praxe je upravena zákony:

Akreditace k provádění dopravně psychologických vyšetření řidičů je udělována podle zákona 361/2000 Sb., § 87a, o provozu na pozemních komunikacích.

Dopravně psychologická vyšetření jsou na našem pracovišti realizována dopravním psychologem PhDr. Kateřinou Kalischovou, DiS. (dříve Kováčovou), které byla akreditace udělena Ministerstvem dopravy ČR v souladu s ustanovením § 87a odst. 4, zákona o silničním provozu. Na stránkách ministerstva dopravy nás můžete nalézt v seznamu akreditovaných psychologů.

Akreditace k provádění dopravně psychologických vyšetření byla Ministerstvem dopravy udělena na základě splnění zákonem stanovených podmínek uvedených v § 87a odst. 5, zákona o silničním provozu.