Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Update cookies preferences Psychologické centrum Ostrava --- Psychologie-centrum.cz

Psychologická profesní a bilanční diagnostika, kariérové poradenství u dospělých a dospívajících.

Našim cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Poskytujeme individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu školy, volbu prvního zaměstnání (u dospívajících), na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu, případně i na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

V pracovní oblasti psychologický profil osobnosti z hlediska pracovního uplatnění, profesního potenciálu a dalších kritériích, vyskytujících se při pracovních aktivitách, stále častěji sehrává úlohu nejen při výběru nových pracovníků na nejrůznější pracovní pozice, ale také pomáhá odkrýt skryté nadání testované osoby, stejně tak jako její slabší stránky ve všech důležitých aspektech, jenž jsou nezbytné pro kvalitní a efektivní pracovní výkon pro dané povolání. Správně zvolenými diagnostickými postupy při sestavování psychologického profesního profilu lze výrazně pomoci zaměstnavateli v rozhodování při příjímání nových zaměstnanců, stejně tak jako lze pomoci testované osobě nelézt správný směr ve výběru svého budoucího pracovního zaměření.

Psychologické testy a diagnostika poskytují informace o osobnostním profilu klienta, interpersonálním chování, kognitivních schopnostech a dovednostech a dalších důležitých rysech, jenž jsou přítomny při pracovní činnosti a veškeré další profesně pracovní problematice. Výsledky takovýchto vyšetření zvyšují objektivitu posouzení schopností a dovedností uchazeče o zaměstnání. Cílem psychologického vyšetření je také posouzení sociálních schopností a motivačních mechanismů osobnosti, což může pomoci v dalším směřování v kariérovém rozvoji zaměstnance. Vlastnosti a schopnosti uchazečů, které pomocí psychodiagnostických metod zjišťujeme, jsou především:

Naše zařízení se snaží přizpůsobit takováto komplexní psychodiagnostická vyšetření požadavkům zadavatele a provést základní vyšetření nezbytné pro zjištění nejdůležitějších poznatků pro stanovení závěru prostřednictvím několika psychodiagnostických nástrojů.

V případě zájmu a v rámci možností, můžeme pomocí tréninkových metod pracovat na oslabených složkách a schopnostech klienta a tím je zkvalitňovat a zlepšení dále posilovat.