Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Update cookies preferences Psychologické centrum Ostrava --- Psychologie-centrum.cz
Dopravní psycholog Kateřina Kalischová

Dopravní psychotesty

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a dle § 87a, nabízíme komplexní dopravně psychologické vyšetření (psychotesty pro řidiče) a psychologické pohovory u začínajích řidičů v Ostravě a Bohumíně. Vyšetření jsou prováděná dle platné legislativy v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu.

Psychotesty pro řidiče

Výstupem dopravně psychologického vyšetření a dopravně psychologického pohovoru je písemná závěrečná zpráva vyjadřující se ke způsobilosti řidiče.

Termíny se snažíme co nejvíce přizpůsobit přání a potřebám klienta. Umožňujeme také termíny víkendové a o svátcích.

Zde naleznete zodpovězené nejčastější dotazy a odpovědi týkající se dopravně psychologického vyšetření a dopravně psychologického pohovoru.

K vyšetření budete potřebovat:


závazná objednávka on-line

Pokud nemáme vámi preferovaný volný termín v rezervačním systému, volejte prosím +420 773 435 433.

Dopravně psychologické vyšetření je prováděno psychodiagnostickou technikou a testovými metodami, umožňujícími řádně provést kvalitní psychologické vyšetření, včetně evidence výsledků vyšetření, dle platných předpisů a legislativy EU. Toto zahrnuje zejména:

  1. Přístrojové vyšetření úrovně a kvality koncentrace pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.
  2. Zhodnocení kognitivních schopností a posouzení osobnostních charakteristik a vlastností vyšetřovaného jedince.
  3. Rozhovor a sdělení výsledků.

Součástí vyšetření je závěrečná písemná zpráva.

Veškerá dopravně psychologická vyšetření jsou vedena plně v souladu s právní legislativou. Námi vydaný písemný nález je právoplatným podkladem, vypovídající o psychické způsobilosti klienta ve vztahu k řízení vozidla, popřípadě k jinému působení v oblasti dopravy.

Dopravní vyšetření jsou prováděna dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR. Nejčastější dotazy jsou zodpovězeny zde.